ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (2024)

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Microsoft

สนับสนุน

สนับสนุน

เพื่อลงทะเบียน

ลงทะเบียนกับ Microsoft

ลงทะเบียนหรือสร้างบัญชี

ฮัลโล

เลือกบัญชีอื่น

คุณมีหลายบัญชี

เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงทะเบียน

หากองค์กรของคุณใช้การรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย (MFA) สำหรับ Microsoft 365 คุณสามารถใช้วิธีการตรวจสอบที่ง่ายที่สุดเพื่อใช้แอพ Microsoft Authenticatorจากนั้นคุณจะต้องคลิกเพียงครั้งเดียวแทนที่จะพิมพ์รหัสหกตัวและถ้าคุณอยู่บนท้องถนนจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งเมื่อคุณใช้สิ่งนี้

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ Microsoft Authenticator

 • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ Microsoft Authenticator สำหรับAndroid-iOSของWindows Phone-

ตั้งค่าแอพ Microsoft Authenticator

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 รายการติดต่อสำหรับการป้อนข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์ตัวอย่างไฟล์การโยกย้าย

เลือกแอพมือถือ

เปิดเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วไปที่พอร์ทัล.office.com-ลงทะเบียนกับ Office 365 สำหรับบัญชีธุรกิจ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อคุณเห็นหน้าจอนี้:

ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (2)
 1. คลิกที่ตอนนี้ตั้งค่า-

 2. เลือกมือถือในรายการดรอปดาวน์

 3. ตรวจสอบว่า 'ได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการตรวจสอบ"ได้รับการคัดเลือกคลิกที่ติดตั้ง-

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อคุณเห็นหน้าจอนี้:

ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (3)
 1. Cl.ที่นี่-

 2. เลือกในรายการดรอปดาวน์ตัวเลือกการตั้งค่าของคุณคืออะไร?ทางเลือกเตือนผ่านแอพ-

 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับไฟล์แอพ Verificator หรือโทเค็นA แล้วคลิกที่ตั้งค่าแอพ Verificator-

รอหน้าต่างป๊อปอัปสำหรับการกำหนดค่า

ตอนนี้คุณต้องดูหน้าต่างบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่มีลักษณะดังนี้

ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (4)

เพิ่มบัญชีลงใน Microsoft Authenticator

 1. เปิดแอพ Microsoft Authenticator บนโทรศัพท์ของคุณ

 2. แตะ--บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน-

 3. ใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อสแกนเฟรมเวิร์ก QR บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ:

  • ผู้ใช้ iPhone อาจต้องเปิดกล้องในการตั้งค่าเพื่อสแกน

  • หากคุณไม่สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์ของคุณได้คุณต้องป้อนรหัส 9 หลักและ URL ด้วยตนเอง

 4. บัญชีของคุณจะถูกเพิ่มลงในแอพโดยอัตโนมัติและจะแสดงรหัส 6 หลัก

ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (5)

แนบสถานะการเปิดใช้งานกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. กลับไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณและคลิกที่สมบูรณ์-

 2. รอตอนนี้สำหรับข้อความตรวจสอบสถานะการเปิดใช้งานเพื่อให้การกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณเสร็จสมบูรณ์

 3. เมื่อการกำหนดค่าพร้อมคุณสามารถใช้ปุ่มติดต่อคลิกที่ด้านขวา

  ข้อสังเกต:หากการกำหนดค่าไม่ทำงานเพียงทำตามขั้นตอนก่อนหน้าอีกครั้ง

ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (6)

ตรวจสอบการลงทะเบียนบนโทรศัพท์ของคุณ

 1. กลับไปที่โทรศัพท์ของคุณตอนนี้คุณจะเห็นรายงานการลงทะเบียนใหม่

 2. ไปที่แอพ Microsoft Authenticator

 3. แตะอนุมัติเพื่ออนุญาตให้ลงทะเบียน

ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (7)

รอบ ๆ การกำหนดค่า

 1. ไปที่คอมพิวเตอร์และทำตามคำแนะนำใด ๆ ที่คุณอาจเห็นเช่นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 2. คุณสามารถเริ่มต้นได้!

หากตอนนี้คุณได้เพิ่มการลงทะเบียนใหม่หรือ Microsoft 365 Work หรือบัญชีโรงเรียนลงในแอพให้เปิดแอพ Authenticator บนโทรศัพท์ของคุณแล้วแตะอนุมัติ-

ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (8)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าการตรวจสอบหลายรายการสำหรับ Microsoft 365

ข้อสังเกต:หน้านี้มีการแปลโดยอัตโนมัติและอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้องเราหวังว่าเนื้อหานี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณคุณต้องการแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?นี่คือการพูดภาษาอังกฤษสำหรับการอ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่?

ตัวเลือกเพิ่มเติม?

ค้นพบชุมชน

สำรวจผลประโยชน์การสมัครสมาชิกเรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรมเรียนรู้วิธีการปกป้องอุปกรณ์ของคุณและอื่น ๆ

ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (9)

ข้อดีของการสมัครสมาชิก Microsoft 365

ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (10)

การฝึกอบรม Microsoft 365

ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (11)

Microsoft Security

ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (12)

ศูนย์การเข้าถึง

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคำถามให้ข้อเสนอแนะและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้อย่างกว้างขวาง

ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (13)

ถามคำถามกับชุมชน Microsoft

ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (14)

ชุมชน Microsoft Tech

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ.

ใช้ Microsoft Authenticator กับ Microsoft 365 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated:

Views: 5678

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.